Vi er Visma partner!

hjemmeside_VismaCertifiedPartner.jpg

Regnskapstjenester

Vi har spesialkompetanse innen regnskap. 

Som medlem av Regnskap Norge leverer vi tjenester av høy kvalitet. 

Les mer

Rådgivningstjenester

Vi er et fullservicebyrå med fremtidsrettede økonomiske og administrative tjenester.
Vi bistår med alt fra A-Å innen våre fagfelt.

Les mer

Administrative tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av administrative tjenester.

Ønsker du å leie en økonomisjef? Eller trenger du hjelp med kontortjenester? Ta kontakt med oss!

Les mer
 • Stiftet 31.01.1986
 • 9 ansatte
 • 2 Autoriserte regnskapsførere
 • Omsetning 2018 - 9 mill.

Hva er vi

Vi er et fullservicebyrå med fremtidsrettede økonomiske, tekniske og administrative tjenester.


Våre sterke sider

Mange ansatte med bred erfaring og kompetanse
Bruker det nyeste innen teknologi
For å kunne drifte våre kunder på best mulig måte har vi 2 ansatte på hvert oppdrag - dette sikrer stabilitet ved fravær

Regnskapstjenester

 • bokføring/avstemming
 • remittering/betalningsfunksjon
 • lønn
 • fakturering
 • purring/inkasso
 • rapportering
 • pliktige off. oppgaver
 • årsavslutning/ligningspapirer
 • budsjett/analyse

Administrative tjenester

 • back-up rutineoppgaver
 • økonomisjef till leie/ledelse
 • kontortjenester
 • elektronisk kommunikasjon
 • elektronisk dokumentflyt (bilagsskanning)
 • salg/support/programvare
 • nettverkstjenester
 • revisorer, advokater, myndigheter
 • dataleverandører
 • bedrifter B2B

Rådgivningstjenester

 • skatter/avgifter
 • lover/regler
 • selskapsform/stiftelse
 • styrearbeid/samtalepartner
 • kr-skolen (opplæring/kurs)
 • rådgivning IT løsniger
Bilde22.jpg

Behovet for å bruke regnskapet i planleggingen av ethvert firma blir mer og mer åpenbart. Rapportene er derfor tilpasset brukeren. Vi legger dessuten meget stor vekt på å ha en aktiv dialog med alle kunder og være tilgjengelige, ved personlig fremmøte, pr tlf og elektronisk post. Opplysninger av generell viktighet blir formidlet jevnlig i form av rundskriv og bladet Regnskap & Økonomi til alle våre kunder.

Myndighetene har skjerpet kvalitetskravene til regnskap og eksterne regnskapsførere, bl.a. gjennom en autorisasjonsordning og kontroller av regnskapskontorene. Vi tilfredsstiller de vedtatte krav til offentlig autorisasjon.

Gjennom vår virksomhet har vi gode forbindelser med banker, offentlige støtteordingnger, flere revisjonsfirmaer, forretnings-/skatteadvokater og offentlige myndigheter.

For å opprettholde vår faglige standard har vi solide oppslagsverk, legger vekt på deltagelse på oppdateringskurs og intern opplæring.

Våre tjenester er økonomisk gunstig for våre kunder fordi:

 • Vi har spesialkompetanse innen regnskap, skatt og avgift.
 • Vi sikrer stabilitet ved sykdom og oppsigelse, og gjør kundens administrasjon fleksibel.
 • Vi gir lavere totalkostnad gjennom bedre utnyttelse av personell og maskiner/dataprogrammer. God oppfølging og avstemming reduserer behovet for ekstra bistand fra revisor.

Regnskapstjenester

 • bokføring/avstemming
 • remittering/betalningsfunksjon
 • lønn
 • fakturering
 • purring/inkasso
 • rapportering
 • pliktige off. oppgaver
 • årsavslutning/ligningspapirer
 • budsjett/analyse

Administrative tjenester

 • back-up rutineoppgaver
 • økonomisjef till leie/ledelse
 • kontortjenester
 • elektronisk kommunikasjon
 • elektronisk dokumentflyt (bilagsskanning)
 • salg/support/programvare
 • nettverkstjenester
 • revisorer, advokater, myndigheter
 • dataleverandører
 • bedrifter B2B

Rådgivningstjenester

 • skatter/avgifter
 • lover/regler
 • selskapsform/stiftelse
 • styrearbeid/samtalepartner
 • kr-skolen (opplæring/kurs)
 • rådgivning IT løsniger

Ansatte

Anne Simensen

Regnskapsmedarbeider
tlf 63934915
Mail psm://anne@kr-okonomi.no

Brede Gjestang
Daglig leder
Autorisert regnskapsfører
tlf 63934903
mob 90663018
mail psm://brede@kr-okonomi.no

Kristin Holt
Regnskapsmedarbeider
Tlf: 63934906
Mail psm://kristin@kr-okonomi.no

Stein Andersen
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934909
Mail psm://stein@kr-okonomi.no

Nina Jankowski
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934913
Mail psm://nina@kr-okonomi.no

Trang Nguyen-Bui
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934910
Mail psm://trang@kr-okonomi.no

Sissel Fladby
Controller
Autorisert regnskapsfører
tlf 63934912
Mail psm://sissel@kr-okonomi.no

Hua Lan
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934910
Mail psm://hua@kr-okonomi.no

Jolanta Huberska
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934908
mail psm://jolanta@kr-okonomi.no

Regnskapsmedarbeider
tlf 63934915
Mail psm://anne@kr-okonomi.no

Brede Gjestang
Daglig leder
Autorisert regnskapsfører
tlf 63934903
mob 90663018
mail psm://brede@kr-okonomi.no

Kristin Holt
Regnskapsmedarbeider
Tlf: 63934906
Mail psm://kristin@kr-okonomi.no

Stein Andersen
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934909
Mail psm://stein@kr-okonomi.no

Nina Jankowski
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934913
Mail psm://nina@kr-okonomi.no

Trang Nguyen-Bui
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934910
Mail psm://trang@kr-okonomi.no

Sissel Fladby
Controller
Autorisert regnskapsfører
tlf 63934912
Mail psm://sissel@kr-okonomi.no

Hua Lan
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934910
Mail psm://hua@kr-okonomi.no

Jolanta Huberska
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934908
mail psm://jolanta@kr-okonomi.no

Anne Simensen

Regnskapsmedarbeider
tlf 63934915
Mail psm://anne@kr-okonomi.no

Brede Gjestang
Daglig leder
Autorisert regnskapsfører
tlf 63934903
mob 90663018
mail psm://brede@kr-okonomi.no

Kristin Holt
Regnskapsmedarbeider
Tlf: 63934906
Mail psm://kristin@kr-okonomi.no

Stein Andersen
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934909
Mail psm://stein@kr-okonomi.no

Nina Jankowski
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934913
Mail psm://nina@kr-okonomi.no

Trang Nguyen-Bui
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934910
Mail psm://trang@kr-okonomi.no

Sissel Fladby
Controller
Autorisert regnskapsfører
tlf 63934912
Mail psm://sissel@kr-okonomi.no

Hua Lan
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934910
Mail psm://hua@kr-okonomi.no

Jolanta Huberska
Regnskapsmedarbeider
tlf 63934908
mail psm://jolanta@kr-okonomi.no