Tjenester

Et fullservicebyrå innen økonomiske og administrative tjenester

TA KONTAKT

Et fullservicebyrå innen økonomiske og administrative tjenester

Behovet for å bruke regnskapet i planleggingen av ethvert firma blir mer og mer åpenbart. Rapportene er derfor tilpasset brukeren. Vi legger dessuten meget stor vekt på å ha en aktiv dialog med alle kunder og være tilgjengelige, ved personlig fremmøte, pr tlf og elektronisk post.

Opplysninger av generell viktighet blir formidlet jevnlig i form av rundskriv og bladet Regnskap & Økonomi til alle våre kunder.Myndighetene har skjerpet kvalitetskravene til regnskap og eksterne regnskapsførere, bl.a. gjennom en autorisasjonsordning og kontroller av regnskapskontorene.

Vi tilfredsstiller de vedtatte krav til offentlig autorisasjon.Gjennom vår virksomhet har vi gode forbindelser med banker, offentlige støtteordingnger, flere revisjonsfirmaer, forretnings-/skatteadvokater og offentlige myndigheter.

For å opprettholde vår faglige standard har vi solide oppslagsverk, legger vekt på deltagelse på oppdateringskurs og intern opplæring.

Våre tjenester er økonomisk gunstig for våre kunder fordi:
 • Vi har spesialkompetanse innen regnskap, skatt og avgift.
 • Vi sikrer stabilitet ved sykdom og oppsigelse, og gjør kundens administrasjon fleksibel.
 • Vi gir lavere totalkostnad gjennom bedre utnyttelse av personell og maskiner/dataprogrammer.
 • God oppfølging og avstemming reduserer behovet for ekstra bistand fra revisor.

Regnskapstjenester

 • bokføring/avstemming
 • remittering/betalningsfunksjon
 • lønn
 • fakturering
 • purring/inkasso
 • rapportering
 • pliktige off. oppgaver
 • årsavslutning/ligningspapirer
 • budsjett/analyse

Administrative tjenester

 • back-up rutineoppgaver
 • økonomisjef till leie/ledelse
 • kontortjenester
 • elektronisk kommunikasjon
 • elektronisk dokumentflyt (bilagsskanning)
 • salg/support/programvare
 • nettverkstjenester
 • revisorer, advokater, myndigheter
 • dataleverandører
 • bedrifter B2B

Rådgivningstjenester

 • skatter/avgifter
 • lover/regler
 • selskapsform/stiftelse
 • styrearbeid/samtalepartner
 • kr-skolen (opplæring/kurs)
 • rådgivning IT løsniger